BASICSHOTPHOTO


อัตราค่าจ้างงานถ่ายภาพ

ครึ่งวัน (เช้า) ครึ่งวัน (บ่าย/เย็น) เต็มวัน
งานรับปริญญา
ส่งงาน Flash drive ภายใน 3-4 สัปดาห์ มีพรีวิวใน facebook ก่อนภายใน 3 วัน โปร.ถ่ายเต็มวันแถมภาพ 4*6 = 20 ใบ
3,500
ชั่วโมง
3,500
ชั่วโมง
4,500
ชั่วโมง
งานพิธีแต่งงาน
ส่งงาน Flash drive ภายใน 3-4 สัปดาห์ มีพรีวิวใน facebook ก่อนภายใน 3 วัน โปร.ถ่ายเต็มวันแถมภาพ 4*6 = 300 ใบ
5,000
ชั่วโมง
07:00 - 12.00
5,500
ชั่วโมง
17:00 - 22:00
9,500
ชั่วโมง
07:00 - 22:00

แสดงความคิดเห็น

สมัครสมาชิกใหม่ | เข้าสู่ระบบ